XJ-serien

XJ-Series, bus, front  200x175
  • Busstvätt för kollektivtrafik
  • Boxskåpbilstvätt
  • Gatubiltvätt
  • Spårvagnstvätt
  • Tvättsystem för stadsbanor

XJ-404 och XJ-405

XJ-404-serien med borstmaskiner och genomkörning passar bäst för att tvätta bussar och boxskåpbilar. Maximala tvätthöjder är 3200 till 4400 mm och bredden är 2600 mm. Tvättkapacitet är 40 till 60 bilar/timme.

XJ-404 TR för spårbussar

XJ-404 TR är en specialmaskin för spårvagnar. Maximala tvätthöjder är 3200 till 4400 mm och bredden är 2600 mm.

XJ-204 WB4 för spårvagnar och lätta tåg

XJ-204 WB4 är en specialmaskin för spårvagnar och lätta tåg. Maximal tvätthöjd är 3300 mm och bredden är 2500 mm.

Läs mer:

 

Tammermatic Oy  |  Tesoman valtatie 28, FI-33300 Tammerfors, Finland  |  Vår exakta position på Google-kartorna  |  Kontakta oss