Tammermatic Group / Yritys / Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Tammermatic Oy
Tesoman valtatie 28
33300 TAMPERE
Y-tunnus 1043549-7

Rekisterin nimi

Tammermatic Oy:n asiakasrekisteri

Laajuus ja tarkoitus

Tässä selosteessa on yksityiskohtaista tietoa siitä, miten Tammermatic Oy käsittelee asiakkaiden henkilötietoja. Tämän selosteen tarkoituksena on tarjota nykyisille, aikaisemmille ja tuleville asiakkaillemme (yhdessä “asiakkaat” tai “sinä”) tietoa siitä, miten ja miksi me käsittelemme henkilötietojasi, mitä henkilötietoja käsittelemme, kuinka pitkään niitä säilytetään ja miten voit pyytää henkilötietojesi korjaamista tai poistamista. Tätä selostetta voidaan päivittää, ja viimeisin version on aina saatavilla verkkosivustollamme.

Kuka on rekisterinpitäjä?

Tammermatic (suomalainen oikeushenkilö, jonka yritystunnus on 1043549-7) on rekisterinpitäjä ja vastuussa verkossa ja sen ulkopuolella keräämistämme henkilötiedoista.

Miten ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Tiedostamme sen ja arvostamme sitä, että olet luottanut henkilötietosi meille, ja varmistamme, että suojelemme yksityisyyttäsi. Aina kun mahdollista, pyrimme suunnittelemaan palvelumme siten, että voit päättää, jaatko henkilötietojasi kanssamme.

Keräämme henkilötietoja, jotta voimme:

 • tarjota sinulle tuotteita ja palveluita, tarkistaa, että olet oikeutettu tiettyihin ostoihin ja palveluihin
 • tarjota tietoa tuotteidemme ja palveluidemme päivityksistä tai muutoksista, mukaan lukien ehtojemme ja käytäntöjemme muutoksista
 • tarjota huoltoa ja palveluita koneellesi
 • tarjota tuotekehitystietoa esimerkiksi koneen suorituskyvyn, laadun ja turvallisuuden parantamiseksi
 • noudattaa viranomaisten lakisääteisiä vaatimuksia tai pyyntöjä
 • kertoa sinulle uusista tuotteista, palveluista ja tapahtumista
 • arvioida ja parantaa viestintäämme asiakkaiden kanssa
 • suorittaa markkinatutkimusta
 • suorittaa analysointia ja asiakasprofilointia itse sekä valitsemiemme toimittajien toimesta.

Meille antamasi tiedot liiketoimintasopimuksemme noudattamiseksi, mukaan lukien taloustiedot ja itse keräämämme tiedot, kuten tiedot tuotteista ja palveluista, muodostavat sopimusperusteen henkilötietojen käsittelylle. Muita lainmukaisia perusteita henkilötietojen keräämiselle ja käsittelylle voivat olla selkeän suostumuksen lisäksi lakisääteiset velvoitteet.
Tammermatic käsittelee ainoastaan henkilötietoja, jotka ovat oikeita, asianmukaisia ja tarpeellisia siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Pyrimme erottamaan henkilötiedoista tunnistamisen mahdollistavat tiedot, mikäli toiminto tai palvelu on saavutettavissa anonyymeilla tiedoilla.

Millaisia henkilötietoja keräämme?

Voit antaa meille tietoa itsestäsi tai koneestasi, kun käytät Tammermaticin palveluja koneella tai kun olet muuten yhteydessä Tammermaticiin esimerkiksi verkkosivustojemme kautta. Voimme saada tällaista tietoa myös valtuutetuilta jälleenmyyjiltämme ja urakoitsijoiltamme sekä muilta kolmansilta osapuolilta. Tällaisia tietoja voivat olla:

 • Yhteystietosi (nimi, yritys, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite jne.)
 • Demografiset tiedot (ikä, sukupuoli, ammattinimike jne.)
 • Henkilötiedot (syntymäaika, toivotut yhteydenottotavat jne.)
 • Koneen tieto (malli, sarjanumero, ostopäivä, huoltohistoria jne.)
 • Tuotteidemme ja palveluidemme ostoon ja käyttöön liittyvät tiedot (asiakkaan mieltymykset ja asetukset, ostohistoria jne.)

Olemme erityisen huolellisia kerätessämme ja käsitellessämme arkaluonteisia henkilötietoja ja noudatamme sovellettavaa lakia.

Milloin pyydämme suostumuksen?

Tarvittaessa pyydämme suostumuksesi ennen kuin keräämme tai käytämme henkilötietojasi. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista, ja voit aina vetää suostumuksesi takaisin esimerkiksi lopettamalla tietyn palvelun käytön. Mikäli suostumusta ei anneta, jotkin palvelut tai palveluiden osat eivät välttämättä ole käytettävissä. Lokitiedon kerääminen ja käyttö voi olla välttämätöntä, kun teknikot ratkaisevat ja korjaavat vikoja koneita korjatessa ja huoltaessa sekä Tammermaticin takuusitoumusten käsittelyssä ja lakisääteisten vaatimusten noudattamisessa.

Miten käsittelemme henkilötietoja EU/ETA-alueen sisä- ja ulkopuolella?

Tammermatic käsittelee henkilötietoja EU/ETA-alueen sisäpuolella, eikä luovuta rekisteristä tietoja ulkopuolisille tahoille.

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen siinä tarkoituksessa, jota varten tiedot on kerätty, kuten tässä selosteessa on kuvattu, tai tarkoituksessa, josta sinulle on muutoin kerrottu ja johon olet antanut suostumuksesi, tai niin kauan kuin laki edellyttää.

Miten keräämämme tiedon laatu turvataan?

Kun käsittelemme henkilötietojasi, pyrimme varmistamaan, että tiedot ovat oikeita ja asiaankuuluvia, ja poistamme tai korjaamme väärät ja vajanaiset henkilötiedot. Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina.

Kenelle saamme luovuttaa tietoa?

Voidaksemme noudattaa sitoumuksiamme asiakkaillemme ja muille osakkaillemme Tammermatic voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille kuten jälleenmyyjille, toimittajille ja urakoitsijoille.

Millä tavoin henkilötietojasi käytetään markkinoinnissa?

Voimme antaa sinulle tietoa uusista tuotteista, palveluista, tapahtumista tai vastaavista markkinointitoimista. Rekisteritiedot mahdollistavat yhteydenotot kaikille rekisterissä oleville samanaikaisesti. Uutiskirjeissä tai muissa vastaavissa viestintämuodoissa kerrotaan Tammermaticin tuotteista, tulevista tapahtumista, uutisista sekä toiminnasta.
Emme myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille emmekä luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille heidän markkinointitarkoituksiaan varten.

Miten käsittelemme henkilötietoja verkossa ja evästeissä?

Sivuston käyttäjä (Vierailija) antaa sivustoa käyttäessään suostumuksensa sivustoon liittyvien evästetiedostojen käyttöön ja tallentamiseen. Evästeiden avulla tunnistamme, että laitteella on vierailtu verkkosivustollamme aiemminkin, jolloin voimme tarjota sinulle merkityksellistä sisältöä, kun vierailet sivustollamme.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain (15.6.2004 N:o 516/2004) ja etenkin sen 1. luvun 1., 7. ja 9. momentin mukaisesti tällä sivustolla käytettäviä evästetiedostoja käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata.

Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin verkkosivuston käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi. Evästeitä voidaan käyttää myös yrityksille suunnattuun suoramarkkinointiin tai käyttäjäluetteloihin perustuvaan markkinointiin sekä uudelleenmarkkinointiin (remarketing).

Evästeet eivät mahdollista käyttäjän päätelaitteen tallennuslaitteen kuten kovalevyn tietojen tarkastelua tai kopioimista. Vierailija voi halutessaan estää evästeiden vastaanoton Internet-selaimensa asetuksista käsin, mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta eikä näin ollen ole suositeltavaa. Vierailija voi myös milloin tahansa poistaa Internet-selaimensa tallentamat evästetiedostot päätelaitteeltaan.

Oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Tammermaticin asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna Tammermaticille. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaa ja muuta markkinointia varten ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Tammermatic Oy  |  Tesoman valtatie 28, 33300 Tampere  |  Sijainti  |   TammerHelp 0600 55 55 66  |    |  Ota yhteyttä  |  Tietosuojaseloste